Sunday, February 24, 2013

ល្ហុង

ល្ហុង (នៅស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល, រូបថត ៖ បាន រតនៈ)
  • ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ ៖ ល្ហុង
  • ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Papaya
  • ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ Carica papaya
  • គ្រួសារ ៖ Caricaceae

No comments:

Post a Comment